Jdi na navigaci předmětu

NI-TI.2023

Teoretická informatika (verze 2023)

Platnost pro SZZ od června 2024.

OznačeníOtázkaPředmět
NI-TI-1Algoritmy přesného a přibližného vyhledávání.NI-EVY
NI-TI-2Úplné indexování textu.NI-EVY
NI-TI-3Succinct data structures.NI-EVY
NI-TI-4Lineární programování, simplexová metoda, dualita lineárního programování, slabá a silná věta o dualitě a její důsledky.NI-LOM
NI-TI-5Polynomiální algoritmy řešení lineárního programování. Aplikace lineárního programování v algoritmech.NI-LOM
NI-TI-6Celočíselné lineární programování, totálně unimodulární matice, Steinitzovo lemma.NI-LOM
NI-TI-7LR(0), SLR(k), LALR(k) a LR(k) syntaktická analýza.NI-SYP
NI-TI-8Formální a atributovaný překlad řízený LR analyzátorem.NI-SYP
NI-TI-9Barevnost grafů, Brooksova věta, perfektní a chordální grafy, listové barvení a vybíravost, hranové barvení a Vizingova věta, výsledky pro barevnost a vybíravost rovinných grafů.NI-GAK
NI-TI-10Ramseyova věta pro grafy a hypergrafy a jejich důsledky a souvislosti, Schurova a Erdösova-Szekeresova věta, extremální kombinatorika a Turánova věta.NI-GAK
NI-TI-11Párování v obecných grafech, Tutteova věta, Edmondsův algoritmus, lineárně-algebraický přístup k výpočtu počtu koster grafy pomocí determinantu.NI-GAK
NI-TI-12Entropie zprávy (řádu 0 a vyšší), modelování. Statistické metody komprese dat.NI-KOD
NI-TI-13Slovníkové metody komprese dat.NI-KOD
NI-TI-14Kontextové metody komprese dat.NI-KOD
NI-TI-15Třída FPT, parametrizace, omezené prohledávací stromy, kernelizace, iterativní komprese. Neexistence polynomiálních kernelů.NI-PAM
NI-TI-16Dynamické programování, stromové rozklady, Courcellova věta, aproximace a minory. Bidimenzionalita.NI-PAM
NI-TI-17Parametrizovaná nedostupnost, charakterizace tříd nedostupnosti. ETH a SETH a jejich důsledky pro parametrizované i polynomiálně řešitelné problémy.NI-PAM + NI-CPX
NI-TI-18(Nedeterministické) Turingovy stroje a jejich výpočty, Halting problém. Třídy DTIME, P, NP, coNP, EXP a vztahy mezi nimi. NP-úplnost a polynomiální redukce. Cookova věta.NI-CPX
NI-TI-19Výpočty s orákulem, polynomiální hierarchie. Prostorová složitost, třídy PSPACE, NPSPACE, L, NL, coNL a vztahy mezi nimy. Savitchova věta.NI-CPX
NI-TI-20Neuniformní výpočty. Třída P/poly, AC^k, NC^k a vztahy mezi nimi, P-úplnost. Pravděpodobnostní výpočty, třídy ZPP, RP, coRP, BPP a vztahy mezi nimi.NI-CPX
NI-TI-21Aproximační algoritmy. Třídy NPO, APX, PTAS a vztahy mezi nimi. PCP-věta a její důsledky.NI-CPX

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.