SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Hlavní stránka

Celý proces přípravy závěrečné práce (bakalářské nebo diplomové) až ke složení státní závěrečné zkoušky (SZZ) lze chronologicky rozložit na tyto fáze:

  1. Příprava, vytvoření a schválení zadání závěrečné práce (viz záložka Závěrečná práce).
  2. Absolvování předmětu Bakalářský projekt (BI-BPR) (a následně Dokumentace, prezentace, rétorika (BI(K)-DPR)), resp. Magisterský projekt (MI-MPR/NI-MPR), během něhož by měla vzniknout kostra práce, měla by se navázat a zahájit spolupráce studenta s vedoucím práce, mělo by se doladit zadání práce (viz záložka Předměty).
  3. Zápis předmětu Bakalářská práce (BI-BAP), resp, Diplomová práce (MI-DIP/NI-DIP) (viz záložka Předměty).
  4. Odevzdání bakalářské práce a přihlášení k SZZ (viz záložka Státní závěrečná zkouška).
  5. Absolvování SZZ.

TERMÍNY

Zimní semestr

Přihlašování k SZZdo 11. 1. 2024 23:59:59
Odevzdávání BP a DPdo 11. 1. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánu30. 1. 2024 vč.
BSZZ a MSZZ12. – 16. 2. 2024*
Odevzdávání BP a DP do konce semestrudo 15. 2. 2024 23:59:59**

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v únoru, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Letní semestr

Bakaláři
Přihlašování k BSZZdo 16. 5. 2024 23:59:59
Odevzdávání BPdo 16. 5. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 4. 6. 2024 vč.
BSZZ17. – 28. 6. 2024*
Odevzdávání BP do konce semestru**do 27. 6. 2024 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Magistři
Přihlašování k MSZZdo 9. 5. 2024 23:59:59
Odevzdávání DPdo 9. 5. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 28. 5. 2024 vč.
MSZZ10. – 14. 6. 2024*
Odevzdávání DP do konce semestru**do 27. 6. 2024 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Mimořádný termín SZZ srpen

Tento termín je určený především jako opravný pro studenty, kteří neudělají ústní SZZ v červnu, případně pro další výjimky (povolené děkanem na základě zvláštních žádostí, které jsou náležitě podloženy).

Přihlášení k SZZdo 27. 6. 2024 23:59:59
Odevzdávání ZPdo 27. 6. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánu27. 6. 2024 vč.
SZZ27. – 29. 8. 2024

Mimořádný termín SZZ listopad

Opravný termín výhradně pro studenty dobíhajícího programu Informatika B1801.

Přihlášení k SZZbude oznámeno
Odevzdávání ZPbude oznámeno
SZZ25 – 29. 11. 2024