Jdi na navigaci předmětu

Hlavní stránka

Celý proces přípravy závěrečné práce (bakalářské nebo diplomové) až ke složení státní závěrečné zkoušky (SZZ) lze chronologicky rozložit na tyto fáze:

  1. Příprava, vytvoření a schválení zadání závěrečné práce (viz záložka Závěrečná práce).
  2. Absolvování předmětu Bakalářský projekt (BI-BPR) (a následně Tvorba dokumentace a prezentace (BI(K)-TDP.21)), resp. Magisterský projekt (MI-MPR/NI-MPR), během něhož by měla vzniknout kostra práce, měla by se navázat a zahájit spolupráce studenta s vedoucím práce, mělo by se doladit zadání práce (viz záložka Předměty).
  3. Zápis předmětu Bakalářská práce (BI-BAP), resp, Diplomová práce (MI-DIP/NI-DIP) (viz záložka Předměty).
  4. Odevzdání bakalářské práce a přihlášení k SZZ (viz záložka Státní závěrečná zkouška).
  5. Absolvování SZZ.

TERMÍNY

Zimní semestr

Přihlašování k SZZdo 11. 1. 2024 23:59:59
Odevzdávání BP a DPdo 11. 1. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánu30. 1. 2024 vč.
BSZZ a MSZZ12. – 16. 2. 2024*
Odevzdávání BP a DP do konce semestrudo 15. 2. 2024 23:59:59**

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v únoru, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Letní semestr

Bakaláři
Přihlašování k BSZZdo 16. 5. 2024 23:59:59
Odevzdávání BPdo 16. 5. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 4. 6. 2024 vč.
BSZZ17. – 28. 6. 2024*
Odevzdávání BP do konce semestru**do 27. 6. 2024 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Magistři
Přihlašování k MSZZdo 9. 5. 2024 23:59:59
Odevzdávání DPdo 9. 5. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 28. 5. 2024 vč.
MSZZ10. – 14. 6. 2024*
Odevzdávání DP do konce semestru**do 27. 6. 2024 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Mimořádný termín SZZ srpen

Tento termín je určený především jako opravný pro studenty, kteří neudělají ústní SZZ v červnu, případně pro další výjimky (povolené děkanem na základě zvláštních žádostí, které jsou náležitě podloženy).

Přihlášení k SZZdo 27. 6. 2024 23:59:59
Odevzdávání ZPdo 27. 6. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánu27. 6. 2024 vč.
SZZ27. – 29. 8. 2024

Mimořádný termín SZZ listopad

Opravný termín výhradně pro studenty dobíhajícího programu Informatika B1801.

Přihlášení k SZZdo 24. 10. 2024 23:59:59
Odevzdávání ZPdo 24. 10. 2024 23:59:59
SZZ25 – 29. 11. 2024