SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Hlavní stránka

Celý proces přípravy závěrečné práce (bakalářské nebo diplomové) až ke složení státní závěrečné zkoušky (SZZ) lze chronologicky rozložit na tyto fáze:

  1. Příprava, vytvoření a schválení zadání závěrečné práce (viz záložka Závěrečná práce).
  2. Absolvování předmětu Bakalářský projekt (BI-BPR) (a následně Dokumentace, prezentace, rétorika (BI(K)-DPR)), resp. Magisterský projekt (MI-MPR/NI-MPR), během něhož by měla vzniknout kostra práce, měla by se navázat a zahájit spolupráce studenta s vedoucím práce, mělo by se doladit zadání práce (viz záložka Předměty).
  3. Zápis předmětu Bakalářská práce (BI-BAP), resp, Diplomová práce (MI-DIP/NI-DIP) (viz záložka Předměty).
  4. Odevzdání bakalářské práce a přihlášení k SZZ (viz záložka Státní závěrečná zkouška).
  5. Absolvování SZZ.

TERMÍNY

Letní semestr

Bakaláři
Přihlašování k BSZZdo 11. 5. 2023 23:59:59
Odevzdávání BPdo 11. 5. 2023 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 6. 6. 2023 vč.
BSZZ19. – 30. 6. 2023*
Odevzdávání BP do konce semestru**do 29. 6. 2023 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru. Úřední hodiny pro tento den budou rozšířeny.

Magistři
Přihlašování k MSZZdo 4. 5. 2023 23:59:59
Odevzdávání DPdo 4. 5. 2023 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 30. 5. 2023 vč.
MSZZ12. – 16. 6. 2023*
Odevzdávání DP do konce semestru**do 29. 6. 2023 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru. Úřední hodiny pro tento den budou rozšířeny.

Mimořádné SZZ srpen/září

Tento termín je určený především jako opravný pro studenty, kteří neudělají ústní SZZ v červnu, případně pro další výjimky (povolené děkanem na základě zvláštních žádostí, které jsou náležitě podloženy).

Přihlášení k SZZdo 29. 6. 2023 23:59:59
Odevzdávání ZPdo 29. 6. 2022 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánu29. 6. 2023 vč.
SZZ29. 8. 2023