SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

NI-SP

Systémové programování

platnost pro SZZ v červnu a srpnu 2023

OznačeníOtázkaPředmět
NI-SP-1Nedefinované chování, optimalizace, inlining volání funkcí, optimalizační technika copy elision, idiom RAII, statický vs dynamický polymorfizmus (šablony/virtuální funkce).NI-EPC
NI-SP-2Ukládání objektů v paměti, statické a dynamické alokace, inicializace a destrukce objektů, triviálně kopírovatelné typy.NI-EPC
NI-SP-3Hodnotové kategorie, druhy referencí, speciální členské funkce, kopírovací a přesouvací sémantika, emplace sémantika, perfect forwarding, variadické šablonyNI-EPC
NI-SP-4Výběr instrukcí v zadní části překladače - základní lokální a globální algoritmy.NI-GEN
NI-SP-5Základní lokální a globální algoritmy pro alokaci registrů v zadní části překladače. Odkládání registrů do paměti (register spilling).NI-GEN
NI-SP-6Vnitřní forma překladače - její základní typy, jejich výhody a nevýhody.NI-GEN
NI-SP-7Relace a funkce pro popis sémantiky jazyka Basic ISWIM.NI-MPJ
NI-SP-8CEK virtuální stroj, jeho výhody proti základní redukci. Významy jednotlivých části CEK stroje.NI-MPJ
NI-SP-9Error ISWIM, jeho odlišnosti od Basic ISWIM.NI-MPJ
NI-SP-10Kernelspace a userspace. Jejich implementace na hardwaru a přechod mezi nimi.NI-OSY
NI-SP-11Proces a multitasking. Základní druhy multitaskingu, přepínání mezi procesy.NI-OSY
NI-SP-12Virtuální pamět a její organizace.Výpadek stránky a reakce na něj.NI-OSY
NI-SP-13Bytekód, jeho použití. Architektura a hlavní cyklus interpretu bytekódu. Organizace haldy.NI-RUN
NI-SP-14Garbage kolekce, její použití a základy impementace. Základní strategie určování objektů ke smazání za běhu. Generační hypotéza a generační garbage kolektor.NI-RUN
NI-SP-15Dynamický překlad - použití, měření výkonu dynamického překladače za běhu. Příklady optimalizací, které dynamický překlad umožňuje.NI-RUN
NI-SP-16LR(0), SLR(k), LALR(k) a LR(k) syntaktická analýza.NI-SYP
NI-SP-17Formální a atributovaný překlad řízený LR analyzátorem.NI-SYP
NI-SP-18Paralelní LR syntaktická analýza.NI-SYP
NI-SP-19Svazy (lattices), statická analýza programu - konstrukce, monotonicita a pevný bod (fixpoint). Widening a narrowing.NI-APR
NI-SP-20Principy analýzy datového toku za použití monotonního frameworku a přístupu založeného na omezeních pro jak inter-, tak intra-procedurální analýzu.NI-APR
NI-SP-21Strom symbolické exekuce. Exploze cest a jak se s ní vyrovnat.NI-APR

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.