Jdi na navigaci předmětu

Společné okruhy (NI)

Společné okruhy pro magisterský program Informatika 2018

platnost pro SZZ od června 2024

OznačeníOtázkaPředmět
NI-SPOL-1Teorie grup: Grupoidy, pologrupy, monoidy a grupy. Podgrupy, cyklické grupy a jejich generátory.NI-MPI
NI-SPOL-2Tělesa a okruhy: Základní definice a vlastnosti. Konečná tělesa. Okruhy polynomů, ireducibilní polynom.NI-MPI
NI-SPOL-3Funkce více proměnných: gradient, Hessián, definitnost matic, extrémy funkcí více proměnných bez omezení a s rovnostními omezeními.NI-MPI
NI-SPOL-4Integrál funkcí více proměnných (Darbouxova konstrukce).NI-MPI
NI-SPOL-5Numerická matematika: reprezentace čísel v počítači, chyby vznikající při výpočtech s pohyblivou řádovou čárkou, podmíněnost úlohy a stabilita numerických algoritmů.NI-MPI
NI-SPOL-6Testování statistických hypotéz. T-testy, testy nezávislosti, testy dobré shody.NI-VSM
NI-SPOL-7Základy teorie informace a kódování, entropie.NI-VSM
NI-SPOL-8Markovské řetězce s diskrétním časem. Jejich limitní vlastnosti.NI-VSM
NI-SPOL-9Markovské řetězce se spojitým časem. Souvislost s Markovskými řetezci s diskrétním časem a s Poissonovým procesem.NI-VSM
NI-SPOL-10Systémy hromadné obsluhy a jejich limitní vlastnosti. Souvislost s Markovskými řetězci se spojitým časem.NI-VSM
NI-SPOL-11Význam tříd NP a NPH pro praktické výpočty.NI-KOP
NI-SPOL-12Experimentální vyhodnocení algoritmů, zejména randomizovaných.NI-KOP
NI-SPOL-13Princip lokálních heuristik, pojem globálního a lokálního minima, obrana před uváznutím v lokálním minimu.NI-KOP
NI-SPOL-14Princip genetických algoritmů, význam selekčního tlaku pro jejich funkci.NI-KOP
NI-SPOL-15Princip simulovaného ochlazování, význam parametrů a způsoby jejich řízení.NI-KOP
NI-SPOL-16Výkonnostní měřítka paralelních algoritmů, PRAM model, APRAM model, škálovatelnost.NI-PDP
NI-SPOL-17Programování nad sdílenou pamětí, programový model OpenMP, datový a funkční paralelismus, synchronizace vláken, vícevláknové algoritmy (násobení polynomů, násobení matic a vektorů, řazení).NI-PDP
NI-SPOL-18Programování nad distribuovanou pamětí, programový model MPI (vícevláknové procesy, komunikátory, 2-bodové blokující a neblokující komunikační operace, kolektivní operace), paralelní násobení hustých matic, paralelní mocninná metoda.NI-PDP
NI-SPOL-19Přímé ortogonální a hyperkubické propojovací sítě paralelních počítačů (definice, vlastnosti, vnořování).NI-PDP
NI-SPOL-20Paralelní algoritmy pro redukci, prefixový součet a segmentový prefixový součet na PRAM, v ortogonálních, hyperkubických a obecných topologiích, aplikace.NI-PDP

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.