SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Ke stažení

FORMULÁŘE

Student

 • žádost o náhradní termín odevzdání ZP pdf
 • žádost o přerušení studia pdf
 • žádost (obecná) pdf

Externí vedoucí/oponent

 • zápočet BI-BPR/MI-MPR – česky: pdf, docx, anglicky: pdf, docx
 • body BI/BIK-DPR – česky: pdf, docx, anglicky: pdf, docx
 • dohoda o provedení práce za vedení/oponování závěrečné práce – doc, pdf

DOKUMENTY

 • prohlášení do ZP – česky: pdf, docx, anglicky: pdf, docx
 • Směrnice děkana FIT ČVUT č. 36/2019 pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze pdf
 • Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT pdf

ŠABLONY

 • LaTeX šablony (oboustranný tisk) – verze z 23. 12. 2019 - zip
 • Vzorové titulní desky ZP – aktualizováno 6. 5. 2019 - zip