Jdi na navigaci předmětu

Ke stažení

PŘEDPISY

 • Směrnice děkana FIT ČVUT č. 58/2023 pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze: pdf
 • Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT viz Vnitřní předpisy ČVUT

FORMULÁŘE

Student

Varování:

Žádost si vždy stáhněte a vyplňujte ji v Adobe Readeru, nikoliv v prohlížeči (tam vypadávají české znaky).

 • žádost o náhradní termín odevzdání ZP pdf
 • žádost o přerušení studia pdf
 • žádost (obecná) pdf
 • žádost o vzdání se práva školy na ZP: docx
 • žádost o snížení poplatku: docx

Externí vedoucí/oponent

 • zápočet BI(E)-BPR, MI(E)-MPR, NI(E)-MPR – pdf, docx
 • body BI/BIK-TDP.21 – česky: pdf, docx, anglicky: pdf, docx
 • dohoda o provedení práce za vedení/oponování závěrečné práce – doc, pdf

DOKUMENTY

 • nové, upravené prohlášení – česky: pdf, docx, anglicky: pdf, docx
 • prohlášení do ZP – česky: pdf, docx, anglicky: pdf, docx

ŠABLONY

 • nová LaTeX šablona speciálně pro FIT – GitLab
 • stará LaTeX šablona speciálně pro FIT – GitLab
 • TeX šablona pro všechny fakulty ČVUT – CTUstyle a k ní dodatečné pokyny pro studenty FIT
 • Vzorové titulní desky ZP  – zip
 • Současné logo a grafický manuál ČVUT – link – včetně vzorové titulní strany či šablon prezentace