Jdi na navigaci předmětu

NI-TI

Teoretická informatika

platnost pro SZZ od června 2024

OznačeníOtázkaPředmět
NI-TI-1Algoritmy přesného a přibližného vyhledávání.NI-EVY
NI-TI-2Úplné indexování textu.NI-EVY
NI-TI-3Succinct data structures.NI-EVY
NI-TI-4Extrémy funkcí, vázané extrémy a Lagrangeovy multiplikátory, kvadratické funkce mnoha proměnných, metoda největšího spádu.NI-NON
NI-TI-5Metoda sítí (princip, diferenční náhrady, použití pro rovnice druhého řádu).NI-NON
NI-TI-6Metoda konečných prvků (princip, bázové funkce, matice jednoho prvku, požadavky na síť, použití pro rovnice druhého řádu).NI-NON
NI-TI-7LR(0), SLR(k), LALR(k) a LR(k) syntaktická analýza.NI-SYP
NI-TI-8Formální a atributovaný překlad řízený LR analyzátorem.NI-SYP
NI-TI-9Barevnost grafů, Brooksova věta, perfektní a chordální grafy, listové barvení a vybíravost, hranové barvení a Vizingova věta, výsledky pro barevnost a vybíravost rovinných grafů.NI-GAK
NI-TI-10Ramseyova věta pro grafy a hypergrafy a jejich důsledky a souvislosti, Schurova a Erdösova-Szekeresova věta, extremální kombinatorika a Turánova věta.NI-GAK
NI-TI-11Párování v obecných grafech, Tutteova věta, Edmondsův algoritmus, lineárně-algebraický přístup k výpočtu počtu koster grafu pomocí determinantuNI-GAK
NI-TI-12Entropie zprávy (řádu 0 a vyšší), modelování. Statistické metody komprese dat.NI-KOD
NI-TI-13Slovníkové metody komprese dat.NI-KOD
NI-TI-14Kontextové metody komprese dat.NI-KOD
NI-TI-15Ensemble metody: rozdíl mezi základními metodami (např. Bagging, Boosting).NI-ADM
NI-TI-16Jádrové metody: jádrová regrese, bázové funkce, Support Vector Machine (SVM): separabilní a neseparabilní případ.NI-ADM
NI-TI-17Algoritmy pro doporučování: základní přístupy a způsob vyhodnocení kvality, faktorizační metody pro doporučování.NI-ADM
NI-TI-18Učení dopředných neuronových sítí, konvoluční neuronové sítě a jejich regularizace.NI-MVI
NI-TI-19Autoencodery a generativní neuronové sítě.NI-MVI
NI-TI-20Rekurentní neuronové sítě a jejich učení, neuroevoluce.NI-MVI
NI-TI-21Transformery, pozornostní mechanismy, transfer a meta learning.NI-MVI

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.