SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

NI-ZI

Znalostní inženýrství

Okruhy pro specializaci Znalostní inženýrství magisterského programu Informatika 2018

platnost: od SZZ v červnu 2021

OznačeníOtázkaPředmět
NI-ZI-1Automatické plánování, plánovací graf, kompilace plánování jako výrokové splnitelnosti (SAT), plánování v prostoru plánů. Plánování pohybu a problém lokalizace v robotice.NI-UMI
NI-ZI-2Splňování omezení s konečnými doménami (CSP), pokročilé prohledávání (backjumping, dynamický backtracking), filtrace domén a lokální konzistenční techniky, globální podmínky, rozhodovací heuristiky.NI-UMI
NI-ZI-3Systematické a lokální splňování v logice (DPLL, CDCL, WalkSAT, posílání zpráv). Rozhodování v teoriích prvního řádu, obecná rezoluce, princip SAT-modulovaných teorií (SMT). Zpracování přirozeného jazyka.NI-UMI
NI-ZI-4Metody pro hodnocení a výběr příznaků (univarietní/multivarietní metody, filtrační/wrapper/embedded metody). Selektivní/adaptivní metody redukce počtu instancí (CNN, Delauney/Gabriel/RNG grafy, Wilsonova editace, Multi-edit metoda, Tomkovy spoje).NI-PDD
NI-ZI-5Algoritmy pro nahrazování chybějících hodnot. Detekce a ošetření odlehlých hodnot. Vyvažování skupin dat (undersampling/oversampling metody).NI-PDD
NI-ZI-6Lineární projekce dat do prostoru o méně dimenzích (PCA, LDA). Nelineární metody redukce dimensionality (Sammonova projekce).NI-PDD
NI-ZI-7Evoluce neuronových sítí a rozhodovacích stromů.NI-MVI
NI-ZI-8Autoencodery a generativní neuronové sítě.NI-MVI
NI-ZI-9Vícevrstvá perceptronová síť (MLP), gradientní a další metody učení MLP, sítě s hlubokým učením (deep learning).NI-MVI
NI-ZI-10Ensemble metody: rozdíl mezi baggingem a boostingem, gradient boosting (XGBoost).NI-ADM
NI-ZI-11Jádrové metody: jádrová regrese, bázové funkce, SVM (separabilní a neseparabilní případ).NI-ADM
NI-ZI-12Algoritmy pro doporučování: uveďte základní přístupy a způsob vyhodnocení kvality, faktorizační metody pro doporučování.NI-ADM
NI-ZI-13Principy bayesovského modelování: model, apriorní a aposteriorní distribuce, exponenciální třída distribucí a konjugovaná apriorna, příklady.NI-BML
NI-ZI-14Stavové modely: rovnice pro vývoj stavu a rovnice měření, princip a kroky bayesovského sekvenčního odhadu. Odhadování lineárních a nelineárních modelů.NI-BML
NI-ZI-15Rejection sampling a importance sampling: principy, rozdíly, stanovení vah v IS a jejich normování. Odhad střední hodnoty.NI-BML
NI-ZI-16QR rozklad: metody výpočtu, použití při výpočtu odhadu metodou nejmenších čtverců, QR algoritmus.NI-PON
NI-ZI-17SVD: vlastnosti a aplikace (souvislost s PCA, TLS).NI-PON
NI-ZI-18Hladká optimalizace (bez vazeb), spádové metody, volba směru a délky kroku.NI-PON
NI-ZI-19Časové řady: dekompozice, momenty, stacionarita a její testování. Náhodná procházka, bílý šum.NI-SCR
NI-ZI-20Modely AR, MA: vlastnosti, identifikace z ACF/PACF.NI-SCR
NI-ZI-21Modely ARIMA: zápis, operátory diference, speciální případy podle hodnot p, d, q. Redundance parametrů.NI-SCR

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.