Jdi na navigaci předmětu

Tematické okruhy

Odborná zkouška během státní závěrečné zkoušky je tvořena jednou otázkou vybranou ze společných TO a jednou z oborových TO. Zadání otázky začíná kopií TO ve formátu uvedeném v tabulce. Otázka může být doplněna a upřesněna podle zvážení komise. Např.: Uveďte alespoň jeden netriviální příklad …, Naznačte myšlenku důkazu věty …, Popište aplikaci této metodiky při tvorbě softwaru atd.

U širších TO může komise otázku zúžit tak, aby náročnost vypracování písemné odpovědi odpovídala předpokládaným 20 minutám a aby během ústní zkoušky před komisí bylo možné v daném tématu okruhu zjistit studentovy znalosti. Např.: Soustřeďte se na …, Omezte se na …

Sloupec Předmět v tabulkách odkazuje na předmět, ve kterém se dané téma probíralo. Téma se mohlo vyskytnout i v jiných předmětech.