Jdi na navigaci předmětu

BI-PS.21

Počítačové sítě a internet

platnost od SZZ v červnu 2024, aktualizace 31.1.2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-PS.21-1Identita uživatelů v unixových operačních systémech (identita, práva administrátora, sudo, su, PAM moduly, role, privilegia, identita a přístupová práva, ACL, suid programy).BI-ADU.21
BI-PS.21-2Správa disků a souborových systémů (zařízení, souborové systémy UFS (EXT) a ZFS, disková pole RAID, diskové kvóty), síťové souborové systémy (NFS, CIFS), swap v unixových operačních systémech.BI-ADU.21
BI-PS.21-3Procesy a systémové služby v unixových operačních systémech: hierarchie a vzájemné vazby, limity, zapínání a vypínání systému, logování aktivit systému.BI-ADU.21
BI-PS.21-4Instrukční cyklus počítače a zřetězené zpracování instrukcí. Mikroarchitektura skalárního procesoru se zřetězeným zpracováním instrukcí, datové a řídicí hazardy při zřetězeném zpracování instrukcí a způsoby jejich ošetření.BI-APS.21
BI-PS.21-5Paměťová hierarchie se skrytou pamětí (cache memory), principy lokality a fungování skryté paměti. Architektura přímé, částečně asociativní, plně asociativní skryté paměti.BI-APS.21
BI-PS.21-6HW podpora virtualizace hlavní paměti stránkováním, funkce MMU (Memory Management Unit) a překlad virtuálníchch adres na fyzické adres pomocí TLB (Translation Lookaside Buffer), ošetření výpadku stránky.BI-APS.21
BI-PS.21-7Principy protokolů pro zajištění paměťové koherence datových skrytých pamětí vícejádrového či víceprocesorového systému se sdílenou paměťovou sběrnicí. Instrukce pro synchronizaci přístupů do sdílené paměti.BI-APS.21
BI-PS.21-8Mikroarchitektura superskalárních procesorů, instrukční paralelismus, vykonávání instrukcí mimo pořadí, přejmenování registrů (Tomasulův algoritmus), statické a dynamické predikce skoků, spekulativní provádění instrukcí.BI-APS.21
BI-PS.21-9Bezdrátové sítě používané v IoT, šíření signálu volným prostorem, přístupové metody pro sdílení média, technologie (Bluetooth, Zigbee, RFID, LORA), adhoc bezdrátové sítě a jejich směrovací algoritmy. Protokol 6LoWPAN.BI-IOT.21
BI-PS.21-10Bezpečnost počítačových sítí, firewally, systémy IDS a IPS. Virtuální privátní sítě (VPN), tunely, tunelování. Princip zapouzdření dat zasílaných skrz VPN. Protokol IPSec a jeho módy.BI-PSI.21
BI-PS.21-11Síťové protokoly, jejich specifikace a návrh pomocí komunikujících konečných automatů (KKA) a rozšířených KKA, jejich návrh a specifikace v jazyce SDL (bloky, procesy, kanály, signály, procedury).BI-SIP.21
BI-PS.21-12BSD sockets jako aplikační programové rozhraní: základní funkce, implementace spolehlivé komunikace (TCP) a nespolehlivé komunikace (UDP), paralelní komunikace více klientů se serverem.BI-SIP.21
BI-PS.21-13BSD sockets jako aplikační programové rozhraní: zabezpečená komunikace (TLS, DTLS), skupinová komunikace (broadcast a multicast).BI-SIP.21
BI-PS.21-14Použití certifikátů formátu X.509 v počítačových sítích (HTTPS a S/MIME), protokol TLSv1.3.BI-SPS.21
BI-PS.21-15Principy protokolů HTTP/1.1 a HTTP/2, HTTP/3 a QUIC.BI-SPS.21
BI-PS.21-16Elektronická pošta, protokoly SMTP, POP3, IMAP4. Formát zpráv MIME.BI-SPS.21
BI-PS.21-17Optické sítě a jejich komponenty. Typy optických vláken, jejich vlastnosti. Zesilování a regenerace optického signálu. Přenosová pásma.BI-TPS.21
BI-PS.21-18Modulace a kódování signálu. Příklady kódování. Základní typy digitální modulace (ASK, FSK, PSK). Současné modulace více bitů (kvadraturní amplitudová - QAM, pulsně-amplitudová modulace - PAM).BI-TPS.21
BI-PS.21-19Bezdrátové sítě WiFi (pásma, přenosové kapacity, kanály).BI-TPS.21
BI-PS.21-20Principy virtuálních strojů. Typy a vlastnosti virtualizačních monitorů. Virtualizace procesoru, paměti a I/O ve virtuálních strojích a její HW podpora.BI-VDC.21
BI-PS.21-21Vysoká dostupnost a škálování výpočetních systémů: servery, datová úložiště, klastry. Architektury škálovatelných a vysoce dostupných systémů. Metriky vysoké dostupnosti (RPO, RTO).BI-VDC.21
BI-PS.21-22Pokročilé metody virtualizace: snapshot virtuálního stroje, migrace virtuálních strojů, virtualizace instrukční sady, virtualizace služeb operačního systému.BI-VDC.21
BI-PS.21-23Border Gateway Protocol (BGP). Interní a externí směrování prostřednictvím BGP. Propojení mezi privátními a veřejnými autonomními systémy pomocí BGP.BI-VPS.21
BI-PS.21-24Multicast v počítačových sítích. Source Specific Multicast (SSM). Internet Group Management Protocol (IGMP). Flood-and-prune multicast protokoly. Protocol Independent Multicast (PIM). PIM sparse mode (PIM-SM).BI-VPS.21
BI-PS.21-25Kvalita služby (QoS) v počítačových sítích, metody řízení toku dat: plánování, tvarování provozu, řízení přístupu, rezervace zdrojů. Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol).BI-VPS.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.