SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

NI-PB

Okruhy pro specializaci Počítačová bezpečnost magisterského programu Informatika 2018

platnost: od SZZ v červnu 2021

OznačeníOtázkaPředmět
NI-PB-1Útok SPA na implementace šifer RSA a AES, vliv šifrovacího algoritmu. Srovnání algoritmů umocňování Square and Multiply a Montgomery ladder u RSA.NI-HWB
NI-PB-2Diferenciální odběrová analýza, možnosti obrany. Vliv operací, dat a šumu implementovaného šifrovacího algoritmu na naměřený signál spotřeby.NI-HWB
NI-PB-3Návrh fyzicky neklonovatených funkcí (PUF) a generátorů skutečně náhodných čísel (TRNG) odolných vůči útokům.NI-HWB
NI-PB-4Lineární kryptoanalýza, lineární aproximace S-boxů, lineární aproximační funkce, extrakce bitů klíče.NI-KRY
NI-PB-5Diferenciální kryptoanalýza, analýza S-boxů, diferenciální aproximační funkce, extrakce bitů klíče.NI-KRY
NI-PB-6Druhy postranních kanálů, časovací útoky. Útoky meet-in-the-middle. Útoky na formátování a doplnění zpráv.NI-KRY
NI-PB-7Algebraická kryptoanalýza – základní principy. Řešení polynomiálních rovnic, Gröbnerovy báze.NI-MKY
NI-PB-8Diskrétní logaritmus – algoritmy Babystep-giantstep, Pollardova rho metoda, Pohlig-Hellman, Index calculus.NI-MKY
NI-PB-9Eliptické křivky – projektivní rovina, eliptické křivky nad reálnými čísly a Galoisovými tělesy, MOV algoritmus.NI-MKY
NI-PB-10Kryptoměny – transakce, peněženka, technologie Blockchain a Bitcoin protokol.NI-AIB
NI-PB-11Malware – typy dat statické a dynamické analýzy, postup detekce malware založený na strojovém učení.NI-AIB
NI-PB-12Význam a použití aplikačního binárního rozhraní v reverzním inženýrství.NI-REV
NI-PB-13Analýza toku kódu. Prolog, epilog a tělo funkce. Vstupní bod do programu.NI-REV
NI-PB-14Disasemblování: lineární a rekurzivní průchod. Obfuskační techniky.NI-REV
NI-PB-15Debuggery a debugging. Body přerušení. Obrana proti debuggingu.NI-REV
NI-PB-16Bezpečnostní slabiny počítačových sítí a komunikačních protokolů, zabezpečení protokolů a sítí.NI-SIB
NI-PB-17Šifrované síťové protokoly a útoky proti nim, certifikáty identity.NI-SIB
NI-PB-18Detekce síťových útoků a anomálií, prevence útoků, statistické aspekty detekce útoků.NI-SIB
NI-PB-19Behaviorální analýza provozu počítačových sítí, detekce a identifikace anomálního chování.NI-SIB
NI-PB-20Úrovně bezpečnosti v informačních systémech: pravidla a politiky pro počítače, OS a sítě.NI-SBF
NI-PB-21Tvorba a správa šifrovacích klíčů a certifikátů.NI-SBF

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.