Jdi na navigaci předmětu

NI-PB

Počítačová bezpečnost

platnost pro SZZ od června 2024

OznačeníOtázkaPředmět
NI-PB-1Jednoduchá odběrová analýza (SPA) implementace šifer RSA a AES, vliv šifrovacího algoritmu. Srovnání algoritmů umocňování Square and Multiply a Montgomery ladder u RSA.NI-HWB
NI-PB-2Diferenciální odběrová analýza (DPA), možnosti obrany. Vliv operací, dat a šumu implementovaného šifrovacího algoritmu na naměřený signál spotřeby.NI-HWB
NI-PB-3Návrh fyzicky neklonovatených funkcí (PUF) a generátorů skutečně náhodných čísel (TRNG) odolných vůči útokům.NI-HWB
NI-PB-4Lineární kryptoanalýza, lineární aproximace S-boxů, lineární aproximační funkce, extrakce bitů klíče.NI-KRY
NI-PB-5Diferenciální kryptoanalýza, analýza S-boxů, diferenciální aproximační funkce, extrakce bitů klíče.NI-KRY
NI-PB-6Druhy postranních kanálů, časovací útoky. Útoky meet-in-the-middle. Útoky na formátování a doplnění zpráv.NI-KRY
NI-PB-7Algebraická kryptoanalýza – základní principy. Řešení polynomiálních rovnic, Gröbnerovy báze.NI-MKY
NI-PB-8Diskrétní logaritmus: algoritmy Babystep-giantstep, Pollardův rho, Pohligův-Hellmanův, Index calculus.NI-MKY
NI-PB-9Eliptické křivky – projektivní rovina, eliptické křivky nad reálnými čísly a Galoisovými tělesy, MOV algoritmus.NI-MKY
NI-PB-10Kryptografické protokoly: identifikační a autententizační protokoly, sdílení tajemství, protokoly pro ustanovení klíče.NI-AIB
NI-PB-11Analýza škodlivého software (malware) – typy dat pro statickou a dynamickou analýzu, postup detekce malware založený na strojovém učení.NI-AIB
NI-PB-12Reverzní analýza objektově orientovaných programů. Struktury a třídy, dědičnost, polymorfismus, typové informace dostupné za běhu.NI-REV
NI-PB-13Analýza toku kódu. Prolog, epilog a tělo funkce. Vstupní bod do programu.NI-REV
NI-PB-14Disasemblování: lineární a rekurzivní průchod. Obfuskační techniky.NI-REV
NI-PB-15Debuggery a debugging. Body přerušení. Obrana proti debuggingu.NI-REV
NI-PB-16Bezpečnostní slabiny počítačových sítí a komunikačních protokolů, zabezpečení protokolů a sítí.NI-SIB
NI-PB-17Šifrované síťové protokoly a útoky proti nim, certifikáty identity.NI-SIB
NI-PB-18Detekce síťových útoků a anomálií, prevence útoků, statistické aspekty detekce útoků.NI-SIB
NI-PB-19Metody aktivní obrany v počítačových sítích a systémech, reakce na incidenty a testování bezpečnosti pomocí simulovaných útoků.NI-SIB
NI-PB-20Základní postupy forenzní analýzy, forenzní obrazy, data carving. Forenzní artefakty v operačních systémech (MS Windows, Linux).NI-SBF
NI-PB-21Autentizace a autentizační protokoly. Vícefaktorová autentizace. Kerberos protokol.NI-SBF

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.