Jdi na navigaci předmětu

FAQ

Téma: výběr, rezervace, schvalování

Téma/zadání je ve stavu "Navržená"? Co s tím mám dělat?
 • Práci musí schválit garant specializace nebo jím pověřená osoba (viz tabulku). Počkejte týden. Pokud téma/zadání není touto osobou schváleno ani za týden, napište jí. Pokud ani další týden nereaguje a nic se nestalo, napište mně. Schvalovací proces je schématicky znázorněn v manuálu.
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.BI-PI

MI-NPVS

NI-NPVS

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

BI-BIT

BI-PS

BI-PV

MI-PSS

NI-PSS

Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.

BI-ZI

BI-UI

MI-ZI

NI-ZI

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.BI-IB

MI-PB

NI-PB

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.BI-TI

NI-SP

NI-TI

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

BI-WSI-SI

BI-SI

MI-WSI-SI

NI-SI

Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

BI-WSI-WI

BI-WI

MI-WSI-WI

NI-WI

Ing. David Buchtela, Ph.D.

BI-ISM

BI-MI

MI-WSI-ISM

NI-MI

Ing. Radek Richtr, Ph.D.

BI-WSI-PG

BI-PG

Vedoucí, oponent

Můžu mít vedoucího z firmy, kde pracuji?
Kde seženu oponenta?
 • V ideálním případě si s vedoucím někoho domluvíte a k práci přiřadíte, a to co nejdříve.
 • Pokud je vedoucí z fakulty, oponent může být externí – viz Externí oponent závěrečné práce.
 • Pokud nikoho nevymyslíte, vedoucí katedry vám někoho přidělí, ale může to být až na poslední chvíli a může to být překvapující.
Co vlastně dělá oponent? Jaká je jeho role?
 • Oponent si práci přečte, ohodnotí ji a případně položí otázky, na které při obhajobě odpovíte.

Zadání závěrečné práce

Zadání mám česky a jako jazyk práce nastavenou češtinu, ale rozhodl jsem se psát to anglicky. Co mám dělat?
 • S vedoucím přeložte zadání a pošlete jej spolu se žádostí o změnu jazyka práce referentovi specializace a referentce pro SZZ v kopii. Pokud referent specializace změnu odsouhlasí, referentka pro SZZ může zadání a jazyk práce změnit.

Závěrečná práce: odevzdávání

Odevzdal jsem práci, ale ještě jsem nedostal kredity, kde je chyba?
 • Pokud jste skutečně úspěšně odevzdali práci kliknutím na Odevzdat práci a nepřipsaly se vám kredity, ozvěte se referentce pro SZZ.
Můžu odevzdat závěrečnou práci po deadlinu?
 • Ne. Nie. нет. No. Nein.
 • No dobře, v případě závažné situace si můžete napsat žádost, kterou posoudí pan proděkan Muzikář. Tuto žádost podávejte včas před deadlinem referentce pro SZZ.

Státní závěrečná zkouška

Jak probíhají státnice?
 • Celý průběh státnic najdete zde.
Mohu mít prezentaci a obhajobu v angličtině?
 • Pokud je celá vaše práce v angličtině, pak ano, dává to smysl a je možné vést obhajobu v angličtině. Můžete ale i česky.
 • Pokud máte práci česky, i obhajoba by měla být česky.
Co se stane, když neobhájím?
 • Komise vám navrhne, jakým způsobem máte práci přepracovat. Následně dostanete dopis, který určí, kdy máte novou práci odevzdat.

Další

Kdy jsou promoce? Jak se o nich dozvím?
 • Datum promocí je určeno harmonogramem akademického roku.
 • Pokyny vám přijdou do mailu a budou zveřejněny v sekci Promoce.
"Pardon, já si myslel, že z otázek oponenta si mám jednu vybrat a na tu odpovědět a zbytek můžu ignorovat."
 • Prosím vás, u obhajoby odpovězte na všechny otázky, které vám oponent položil :-)