SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

FAQ

Téma: výběr, rezervace, schvalování

V systému ProjectsFIT nemohu najít žádná témata.
 • V současné době je možné si vybrat téma ještě ve starém systému (viz BPM, jak postupovat, naleznete (viz sekce Závěrečná práce).
 • Ani ve starém systému žádná témata nevidíte? V první řadě musíte být studentem řádného studia. CŽV se mezi to nepočítá.
 • Máte již zvolenou specializaci? Témata se vypisují pro konkrétní specializace, resp. více specializací.
Téma/zadání je ve stavu "Navržená"? Co s tím mám dělat?
 • Práci musí schválit referent specializace (viz tabulku). Počkejte týden. Pokud téma/zadání není referentem schváleno ani za týden, napište mu. Pokud ani další týden nereaguje a nic se nestalo, napište mně. Schvalovací proces je schématicky znázorněn v manuálu.
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.BI-PIMI-NPVS, NI-NPVS
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.BI-BITMI-PSS, NI-PSS
Ing. Karel Klouda, Ph.D.BI-ZIMI-ZI, NI-ZI
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.MI-PB, NI-PB
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.BI-TIMI-SP, NI-SP, NI-TI
Ing. Michal Valenta, Ph.D.BI-WSI-SIMI-WSI-SI, NI-SI
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.BI-WSI-WIMI-WSI-WI, NI-WI
Ing. David Buchtela, Ph.D.BI-ISMMI-WSI-ISM, NI-MI
Ing. Radek Richtr, Ph.D.BI-WSI-PG

Vedoucí, oponent

Můžu mít vedoucího z firmy, kde pracuji?
Kde seženu oponenta?
 • V ideálním případě si s vedoucím někoho domluvíte a k práci přiřadíte, a to co nejdříve.
 • Pokud je vedoucí z fakulty, oponent může být externí – viz Externí oponent závěrečné práce.
 • Pokud nikoho nevymyslíte, vedoucí katedry vám někoho přidělí, ale může to být až na poslední chvíli a může to být překvapující. A dokud nemáte oponenta, nemůžete práci odevzdat.
Co vlastně dělá oponent? Jaká je jeho role?
 • Oponent si práci přečte, ohodnotí ji a případně položí otázky, na které při obhajobě odpovíte.

Závěrečná práce: odevzdávání

Nedaří se mi odevzdat závěrečná práce.
 • Máte oponenta? Bez schváleného oponenta není možné práci nahrát.
Odevzdal jsem práci, ale ještě jsem nedostal kredity, kde je chyba?
 • Akceptoval vaši práci vedoucí? Pokud ne, poproste ho, aby to udělal. Kredity vám budou přiděleny automaticky, když je práce akceptována.
 • Vedoucí práci nechce akceptovat? Trváte-li na odevzdání, práce bude akceptována automaticky po několika dnech.
 • Kredity vám neuděluje vedoucí, nýbrž systém.
Můžu odevzdat závěrečnou práci po deadlinu?
 • Ne. Nie. нет. No. Nein.
 • No dobře, v případě závažné situace si můžete napsat žádost, kterou posoudí pan proděkan Muzikář.

Státní závěrečná zkouška

Jak probíhají státnice?
 • Celý průběh státnic najdete zde.
Mohu mít prezentaci a obhajobu v angličtině?
 • Pokud je celá vaše práce v angličtině, pak ano, dává to větší smysl a je možné vést obhajobu v angličtině. Můžete ale i česky.
 • Pokud máte práci česky, i obhajoba by měla být česky.
Co se stane, když neobhájím?
 • Komise vám navrhne, jakým způsobem máte práci přepracovat. Následně dostanete dopis, který určí, kdy máte novou práci odevzdat.

Další

Kdy jsou promoce? Jak se o nich dozvím?
 • Datum promocí je určeno harmonogramem akademického roku.
 • Pokyny vám přijdou do mailu – do toho školního, je tedy nutné si včas přesměrovat adresu na svoji soukromou, neboť po úspěšném složení SZZ nebudete mít k mailu přístup.
"Pardon, já si myslel, že z otázek oponenta si mám jednu vybrat a na tu odpovědět a zbytek můžu ignorovat."
 • Prosím vás, u obhajoby odpovězte na všechny otázky, které vám oponent položil :-)