Jdi na navigaci předmětu

BI-ZI (verze 2018)

Znalostní inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2020

aktualizováno 20. 2. 2023

OznačeníOtázkaPředmět
BI-ZI-1CAP teorém a jeho vztah k NoSQL databázím.BI-BIG
BI-ZI-2MapReduce model: principy a jeho využití pro dotazování Big Data.BI-BIG
BI-ZI-3Typické databázové stroje pro Big Data (Cassandra nebo HBase) - architektura, databázový model, distribuce dat.BI-BIG
BI-ZI-4Principy výpočtů v distribuovaných systémech - Spark framework nebo jiná podobná technologie. Principy distribuované indexace - Elastic nebo jiná podobná technologie.BI-BIG
BI-ZI-5Dědičnost atributů a metod v jazyku Java, souvislost s kovariantními typy, statičností a nestatičností, seznamem vyhazovaných výjimek a viditelností (private, protected, public, default).BI-PJV
BI-ZI-6Vstup a výstup v Javě, rozdělení proudů, jejich navazování, serializace a externalizace dat, výjimky, jejich rozdělení a zpracování.BI-PJV
BI-ZI-7Kolekce a JCF, jejich rozdělení dle implementovaných rozhraní, kolekce a metody hashCode, equals a implementace Comparable, synchronizace kolekcí.BI-PJV
BI-ZI-8Java 8 - Stream API a lambda výrazy, rozdělení operací nad streamy, funkční rozhraní Predicate, Function, Suplier, atd.BI-PJV
BI-ZI-9Techniky pro vyhledávání textových, webových a multimediálních dokumentů: modely, algoritmy, aplikace. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.BI-VWM
BI-ZI-10Vyhledávání v multimediálních databázích, podobnostní vyhledávání podle obsahu, podobnostní dotazování, agregační operátory, indexování metrické podobnosti, aproximativní vyhledávání.BI-VWM
BI-ZI-11Lineární regrese, regularizace pomocí hřebenové regrese.BI-VZD
BI-ZI-12Metoda nejbližších sousedů, metriky, metody shlukové analýzy (k-nejbližších center, hierarchické shlukování).BI-VZD
BI-ZI-13Evaluace modelů pro klasifikaci a regresi, křížová validace.BI-VZD
BI-ZI-14Rozhodovací stromy: algoritmus konstrukce stromů, hyperparametry. Náhodné lesy.BI-VZD + BI-ZNS
BI-ZI-15Neuronové sítě, struktura perceptronové sítě, výpočet výstupu neuronu, učení perceptronové sítě.BI-ZNS
BI-ZI-16Logistická regrese.BI-VZD
BI-ZI-17Architektura znalostního systému, možnosti reprezentace znalostí.BI-ZNS
BI-ZI-18Inferenční mechanizmus, způsoby realizace inferenčního mechanizmu.BI-ZNS
BI-ZI-19Neurčitost ve znalostních systémech, její vyjadřování a zpracování.BI-ZNS
BI-ZI-20Základy fuzzy logiky, neurčitost, relace.BI-ZNS
BI-ZI-21Reprezentace znalostí a inference pomocí fuzzy systémů.BI-ZNS
BI-ZI-22Princip neuronových sítí a jejich využití v neuro-fuzzy systémech.BI-ZNS
BI-ZI-23Reprezentace znalostí a inference pomocí rozhodovacích stromů.BI-ZNS
BI-ZI-24Stavový prostor a neinformované prohledávání, stromová expanze, náhodné prohledávání, prohledávání do hloubky a do šířky.BI-ZUM
BI-ZI-25Heuristické prohledávání stavového prostoru, heuristiky pro odhad ceny cesty, hladové prohledávání, algoritmus A*.BI-ZUM
BI-ZI-26Principy lokálního prohledávání, metody typu hill-climbing. Problém lokálního minima a metody jeho zmírnění (tabu search, simulované žíhání).BI-ZUM
BI-ZI-27Genetický algoritmus a genetické programování. Genetické operátory (selekce, křížení, mutace). Evoluční programování a optimalizace, evoluční strategie.BI-ZUM
BI-ZI-28Návrh inteligentního agenta, typy agentů, vlastnosti a požadavky na agenty. Multiagentní systémy, organizace multiagentního systému (kooperace, kompetice, koordinace, vyjednávání, komunikace).BI-ZUM
BI-ZI-29Hry v normální formě. Analýza akčních profilů: Paretovo optimum, Nashovo equilibrium.BI-ZUM
BI-ZI-30Prohledávání herního stromu: Algoritmus Minimax, alfa-beta prořezávání a heuristiky.BI-ZUM

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.