Jdi na navigaci předmětu

BI-WSI-WI

Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2020, aktualizace 20.4.2021

OznačeníOtázkaPředmět
BI-WSI-WI-1CAP teorém a jeho vztah k NoSQL databázím.BI-BIG
BI-WSI-WI-2MapReduce model: principy a jeho využití pro dotazování Big Data.BI-BIG
BI-WSI-WI-3Typické databázové stroje pro Big Data (Cassandra nebo HBase) - architektura, databázový model, distribuce dat.BI-BIG
BI-WSI-WI-4Principy výpočtů v distribuovaných systémech - Spark framework nebo jiná podobná technologie. Principy distribuované indexace - Elastic nebo jiná podobná technologie.BI-BIG
BI-WSI-WI-5Transformace konceptuálního schématu (v ER nebo jiné notaci) na relační.BI-DBS
BI-WSI-WI-6Normalizace relačního schématu a normální formy (první, druhá, třetí, BCNF).BI-DBS
BI-WSI-WI-7Pokročilé principy dotazování v SQL: agregace, vnější spojení, vnořené dotazy, všeobecná kvantifikace.BI-DBS
BI-WSI-WI-8Rozdělení paměti při implementaci programovacích jazyků: statické části, zásobník, halda. Aktivační záznamy, mechanismus implementace volání funkcí.BI-PPA
BI-WSI-WI-9Lambda kalkul: definice pojmů, operací, reprezentace čísel.BI-PPA
BI-WSI-WI-10Funkcionální programování, funkce vyšších řádů, Lisp: atomy, seznamy, funkce, cons buňky, rekurze, mapovací funkcionály.BI-PPA
BI-WSI-WI-11Logické programování, Prolog: fakta, pravidla, dotazy, způsob vyhodnocení dotazů, unifikace, operátor řezu.BI-PPA
BI-WSI-WI-12Protokol TCP: zahájení a ukončení relace, zabezpečení přenosu.BI-PSI
BI-WSI-WI-13Analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití, UML diagram aktivit).BI-SI1.2
BI-WSI-WI-14Vzory používané během návrhu: třívrstvá architektura, Model View Controller, GoF vzory (Abstraktní továrna, Stav, Adaptér).BI-SI1.2
BI-WSI-WI-15Přiřazení zodpovědností třídám během návrhu, GRASP vzory (Nízká provázanost, Vysoká soudržnost), popis spolupráce objektů (UML sekvenční diagram, UML diagram tříd – využití během návrhu).BI-SI1.2
BI-WSI-WI-16Klasické a agilní metodiky vývoje software (základní principy, vhodnost použití, řešené problémy). Základní popis metodik Unified Process (UP), Extrémní programování (XP) a SCRUM.BI-SI1.2
BI-WSI-WI-17Architektura podnikových aplikací. Popis jednotlivých vrstev podnikových aplikací: klientská vrstva, webová vrstva, vrstva obchodní logiky, perzistentní vrstva.BI-TJV
BI-WSI-WI-18Slabé vazby mezi objekty: význam a výhody. Princip obrácení řízení (inversion of control) a vkládání závislostí (dependency injection).BI-TJV
BI-WSI-WI-19Objektově relační mapování: koncept, výhody i nevýhody. Rozdíly mezi objektovým a relačním modelem dat. Rozdíl v realizaci vazeb (1:1, 1:N, M:N) v objektovém a relačním modelu.BI-TJV
BI-WSI-WI-20Význam termínů Webové služby REST a Webové služby SOAP. Rozdíly mezi oběma přístupy, souvislost s architekturou klient–server.BI-TJV
BI-WSI-WI-21HTTP protokol. Obsluha HTTP požadavku. Struktura HTTP požadavku a odpovědi. Stav webové aplikace.BI-TWA.1
BI-WSI-WI-22Základní postupy, technologie a standardy na straně serveru. Architektura webové aplikace a související návrhové vzory. REST.BI-TWA.1
BI-WSI-WI-23Bezpečnost webových aplikací. Rizika a jejich opatření. Autentizace a autorizace uživatele.BI-TWA.1
BI-WSI-WI-24Základní postupy, technologie a standardy na straně klienta (uživatelského agenta – prohlížeče) webové aplikace. Asynchronní zpracování požadavků webovým prohlížečem (AJAX), jeho výhody a nevýhody.BI-TWA.1
BI-WSI-WI-25Techniky pro vyhledávání textových, webových a multimediálních dokumentů: modely, algoritmy, aplikace. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.BI-VWM
BI-WSI-WI-26Vyhledávání v multimediálních databázích, podobnostní vyhledávání podle obsahu, podobnostní dotazování, agregační operátory, indexování metrické podobnosti, aproximativní vyhledávání.BI-VWM
BI-WSI-WI-27Formát XML, nástroje pro práci s XML, využití. Dobře formovaný (well-formed) a validní (valid) XML dokument. Jmenné prostory (namespaces).BI-XML
BI-WSI-WI-28Principy jazyka XPath. XPath výrazy (včetně využití všech os a predikátů), absolutní a relativní adresace.BI-XML
BI-WSI-WI-29Jazyk XSLT – principy, použití, nástroje. Vztah XSLT a XPath.BI-XML

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.