Jdi na navigaci předmětu

BI-PI

Počítačové inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2020, aktualizace 20.4.2021

OznačeníOtázkaPředmět
BI-PI-1Instrukční cyklus počítače a zřetězené zpracování instrukcí. Mikroarchitektura skalárního procesoru se zřetězeným zpracováním instrukcí, řízení toku instrukcí mezi stupni, datové, řídicí a strukturální hazardy při zpracování instrukcí a způsoby jejich odstranění.BI-APS.1
BI-PI-2Paměťová hierarchie se skrytou pamětí (cache memory) a principy paměťové lokality. Princip fungování skryté paměti. Architektura přímé, částečně asociativní, plně asociativní skryté paměti. Funkce skryté paměti v rámci instrukčního cyklu a vliv skryté paměti na rychlost vykonání programů.BI-APS.1
BI-PI-3Virtualizace hlavní paměti stránkováním a její HW podpora. Funkce MMU (Memory Management Unit) a překlad adres pomocí TLB (Translation Lookaside Buffer).BI-APS.1
BI-PI-4Principy protokolů pro zajištění paměťové koherence datových skrytých pamětí vícejádrového či víceprocesorového systému se sdílenou paměťovou sběrnicí. Instrukce pro synchronizaci přístupů do sdílené paměti.BI-APS.1
BI-PI-5Mikroarchitektura superskalárních procesorů, instrukční paralelismus, vykonávání instrukcí mimo pořadí, spekulativní zpracování instrukcí, přejmenování registrů, statické a dynamické predikce skoků a techniky urychlení vykonávání paměťových operací.BI-APS.1
BI-PI-6Vztah mezi proudem a napětím na rezistoru, kondenzátoru a cívce; sériové a paralelní řazení shodných prvků (rezistorů, kondenzátorů a cívek).BI-CAO
BI-PI-7Vnitřní struktura základních logických hradel (invertor, NAND, NOR, AND, OR) v technologii CMOS.BI-CAO
BI-PI-8Dioda, bipolární tranzistor, unipolární tranzistor MOSFET: funkce a základní zapojení ve spínacím režimu.BI-CAO
BI-PI-9Aritmetická jednotka (sčítačky/odčítačky včetně predikce přenosu, násobičky a děličky).BI-JPO
BI-PI-10Řadič: obvodová struktura a realizace.BI-JPO
BI-PI-11Hardwarová realizace vnitřních pamětí a jejich organizace (hlavní paměť, LIFO, FIFO, CAM). Komunikace procesoru s paměťmi, jednotkami V/V, sběrnice.BI-JPO
BI-PI-12Bezpečnostní kódy (kódy pro opravu chyb a detekci shluků chyb), kódování a dekódování.BI-JPO
BI-PI-13Základní pojmy jazyka VHDL (entita, architektura, proces, signál); syntetizovatelný popis kombinační logiky a sekvenčních obvodů v jazyce VHDL.BI-PNO
BI-PI-14Adresace IPv4, rozdělení adresního prostoru. Rozdíly mezi IPv4 a IPv6.BI-PSI
BI-PI-15Systémy reálného času, požadavky, základní terminologie, vlastnosti, „hard“ a „soft“ systémy reálného času.BI-SRC
BI-PI-16Klasifikace systémů reálného času, periodické, sporadické a aperiodické. Systémy řízené časem a/nebo událostmi. Determinismus, WCET.BI-SRC
BI-PI-17Spolehlivost, bezpečnost a odolnost proti poruchám. Blokové modely spolehlivosti a výpočty spolehlivostních ukazatelů.BI-SRC
BI-PI-18Časové plánování úloh, algoritmy plánování statické a dynamické se statickou nebo dynamickou prioritou, preemptivní, nepreemptivní (Rate Monotonic, Earliest-Deadline First, Least-Laxity (LL) algoritmus, Priority ceiling protocol).BI-SRC
BI-PI-19Operační systémy reálného času (vlastnosti, typy a příklady, důvody využití). Správa úloh a sdílených zdrojů, problém WCET, přerušení, zajištění odolnosti proti poruchám.BI-SRC
BI-PI-20Digitální vstupy/výstupy a jejich konfigurace, analogové vstupy a výstupy. Připojování zobrazovacích prvků, klávesnice kapacitní, tlačítkové, dotykové displeje.BI-VES
BI-PI-21Čítače a časovače, zpracování a generování událostí, pulsně šířková modulace (PWM), hodiny reálného času, dohlížecí obvody pro napájení (power-fail), watchdog.BI-VES
BI-PI-22Sériová rozhraní a sériové sběrnice, moderní rozhraní: BlueTooth, USB.BI-VES
BI-PI-23Mobilní platformy a operační systémy pro vestavné aplikace.BI-VES
BI-PI-24Technická a programová podpora vývoje vestavných aplikací.BI-VES
BI-PI-25Vnější popis lineárních spojitých dynamických systémů, přenos, sériová, paralelní a zpětná vazba, metody výpočtu přenosu složitých systémů.BI-ZRS
BI-PI-26PID regulátor, popis PID regulátoru a jeho dynamické vlastnosti, PID regulátory s interakcí a bez interakce, vliv nastavení PID regulátoru na stabilitu regulačního obvodu.BI-ZRS
BI-PI-27Regulační obvod s číslicovým (PSD) regulátorem, schéma, diskrétní náhrady integrace a derivace, absolutní a přírůstkový algoritmus a přenos PSD regulátoru.BI-ZRS

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.