Jdi na navigaci předmětu

Společné okruhy (MI)

Společné okruhy pro magisterský program Informatika 2010

platnost od SZZ v červnu 2021

OznačeníOtázkaPředmět
MI-SPOL-1Teorie grup: Grupoidy, pologrupy, monoidy a grupy. Podgrupy, cyklické grupy a jejich generátory.MI-MPI
MI-SPOL-2Tělesa a okruhy: Základní definice a vlastnosti. Konečná tělesa. Okruhy polynomů, ireducibilní polynom.MI-MPI
MI-SPOL-3Funkce více proměnných: gradient, Hessián, definitnost matic, extrémy funkcí více proměnných bez omezení a s rovnostními omezeními.MI-MPI
MI-SPOL-4Integrál funkcí více proměnných (Riemannova konstrukce).MI-MPI
MI-SPOL-5Numerická matematika: reprezentace čísel v počítači, chyby vznikající při výpočtech s pohyblivou řádovou čárkou, podmíněnost a stabilita numerických algoritmů.MI-MPI
MI-SPOL-6Význam tříd NP a NPH pro praktické výpočty.MI-PAA
MI-SPOL-7Experimentální vyhodnocení algoritmů, zejména randomizovaných.MI-PAA
MI-SPOL-8Princip lokálních heuristik, pojem globálního a lokálního minima, obrana před uváznutím v lokálním minimu.MI-PAA
MI-SPOL-9Princip genetických algoritmů, význam selekčního tlaku pro jejich funkci.MI-PAA
MI-SPOL-10Princip simulovaného ochlazování, význam parametrů a způsoby jejich řízeníMI-PAA
MI-SPOL-11Výkonnostní měřítka paralelních algoritmů, PRAM model, APRAM model, škálovatelnost.MI-PDP.16
MI-SPOL-12Programový model nad sdílenou pamětí: OpenMP (paralelní regiony, paralelní vlákna, datový a funkční paralelismus, paměťový model, synchronizační nástroje).MI-PDP.16
MI-SPOL-13Programový model nad distribuovanou pamětí: MPI (procesy, komunikátory, 2-bodové a skupinové komunikační operace, blokující a neblokující operace a jejich komunikační módy). Hybridní MPI+OpenMP model.MI-PDP.16
MI-SPOL-14Přímé ortogonální a hyperkubické propojovací sítě paralelních počítačů (definice, vlastnosti, vnořování).MI-PDP.16
MI-SPOL-15Paralelní redukce, prefixový součet, segmentový prefixový součet na PRAM, ortogonálních a hyperkubických sítích, v OpenMP a MPI.MI-PDP.16
MI-SPOL-16Testování statistických hypotéz. T-testy, testy nezávislosti, testy dobré shody.MI-SPI.16
MI-SPOL-17Základy teorie informace a kódování, entropie.MI-SPI.16
MI-SPOL-18Markovské řetězce s diskrétním časem. Jejich limitní vlastnosti.MI-SPI.16
MI-SPOL-19Markovské řetězce se spojitým časem. Souvislost s Markovskými řetezci s diskrétním časem a s Poissonovým procesem.MI-SPI.16
MI-SPOL-20Systémy hromadné obsluhy a jejich limitní vlastnosti. Souvislost s Markovskými řetězci se spojitým časem.MI-SPI.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.