Jdi na navigaci předmětu

MI-WSI-WI

Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2020, aktualizace 20.04.2021

OznačeníOtázkaPředmět
MI-WSI-WI-1Struktura a vazby na webu: principy procházení a získávání obsahu webu, fenomén malého světa, metriky centralit, silné a slabé vazby, afiliační sítě a detekce komunit, PageRank, HITS.MI-DDW.16
MI-WSI-WI-2Techniky pro získávání informace z textu: předzpracování a extrakce informace z volného textu, extrakce pojmenovaných entit, analýza sentimentu.MI-DDW.16
MI-WSI-WI-3Analýza chování uživatelů na webu: sběr dat a metriky, typy doporučovacích systémů, jejich evaluace, výhody a nevýhody.MI-DDW.16
MI-WSI-WI-4Aplikační server, pojem služba a její charakteristiky. SOAP a REST (vlastnosti, struktura SOAP zprávy, zdroj, srovnání). Architektura mikroslužeb.MI-MDW.16
MI-WSI-WI-5Integrační návrhové vzory, asynchronní komunikace, fronty zpráv a systém JMS, princip publish/subscribe.MI-MDW.16
MI-WSI-WI-6Infrastruktura middlewaru, prvky pro rozložení zátěže (load balancers), fronty zpráv (message queues).MI-MDW.16
MI-WSI-WI-7Proces návrhu uživatelských rozhraní. Parametry lidského vnímání a jejich vliv na tento návrh.MI-NUR.16
MI-WSI-WI-8Prototypy a prototypování uživatelských rozhraní. Usability.MI-NUR.16
MI-WSI-WI-9Metody vyhodnocování a testování uživatelských rozhraní.MI-NUR.16
MI-WSI-WI-10Vyhodnocování a optimalizace SQL: prováděcí plány (execution plans), optimalizace řízená odhadem ceny (cost-based optimization), statistiky databázových objektů, metody přístupu k datům a jejich cena, metody vyhodnocení spojení a jejich cena.MI-PDB.16
MI-WSI-WI-11Databázové modely: relační, objektově-relační, dokumentový, XML, sloupcový, klíč-hodnota, grafový, rozdíly, vhodné aplikace (aplikační domény). Dotazovací jazyky: SQL, XQuery, Neo4, jejich typické konstrukce a vyjadřovací možnosti.MI-PDB.16
MI-WSI-WI-12CAP teorém a NoSQL databáze. Klasifikace NoSQL databází z pohledu CAP teorému, příklady konkrétních NoSQL databází a jejich architektury; horizontální vs. vertikální škálování, replikace a sharding. Koncepce BASE vs. ACID.MI-PDB.16
MI-WSI-WI-13Reprezentace dat sémantického webu a propojených dat (Linked Data).MI-SWE.16
MI-WSI-WI-14Dotazování nad daty sémantického webu a propojenými daty (Linked Data).MI-SWE.16
MI-WSI-WI-15Publikace sémantických dat na webu, často používané slovníky/ontologie a standardy pro metadata.MI-SWE.16
MI-WSI-WI-16Textové a bag-of-words modely pro content-based retrieval. Podobnostní model vyhledávání, podobnostní míry a dotazy.MI-VMM.16
MI-WSI-WI-17Extrakce vlastností z multimédií pro potřeby vyhledávání – techniky pro obrázky, audio, video, geometrie. MPEG-7 deskriptory, lokální obrazové deskriptory (SIFT). Deskriptory z hlubokých konvolučních neuronových sítí.MI-VMM.16
MI-WSI-WI-18Metrické indexování, principy a metody. Techniky pro aproximativní vyhledávání.MI-VMM.16
MI-WSI-WI-19Architektura REST (jednotné rozhraní (uniform interface), HATEOAS, řízení kešování a souběžného přístupu (cache-control, concurrency control)).MI-W20.16
MI-WSI-WI-20Mashup aplikace, pravidla same-origin policy, způsoby realizace cross-origin (CORS, JSONP), bezpečnost a protokoly OAuth a OpenID.MI-W20.16
MI-WSI-WI-21Architektura cloudu, základní vrstvy a charakteristiky. Multitenancy a kontejnery.MI-W20.16

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.